SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab

:salam
Saya ingin tahu adakah sebarang dalil mengatakan nama seseorang mesti dalam bahasa Arab?

terima kasih...

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab