SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab

:salam
Saya ingin tahu adakah sebarang dalil mengatakan nama seseorang mesti dalam bahasa Arab?

terima kasih...

Re: SU-00261: Dalil nama mesti dalam Arab