Dr Abd Basit - Kelebihan 10 awal Zulhijjah, Puasa Hari Arafah, Korban