Maulana Asri: Apa Istimewanya Sahih Muslim? Apa Itu Akhbarana & Haddatsana?

Primary tabs

Keistimewaan Sahih Muslim: Imam Muslim Membezakan Antara Akhbarana & Haddatsana

Antara keistimewaan Sahih Muslim ialah, Imam Muslim berpegang teguh dengan perbezaan istilah AKHBARANA & HADDATSANA. Sama seperti pegangan Imam al-Syafii, al-Auza'i dan al-Nasa'i. Ini berbeza dengan imam al-Bukhari dan lain-lain yang menganggap dua istilah itu tiada perbezaan.

Kategori Berita: