Maulana Asri: Lagi Tentang Hukum Anjing & Pelbagai Naskhah Sahih al-Bukhari

Maulana Asri: Lagi Tentang Hukum Anjing & Pelbagai Naskhah Sahih al-Bukhari

Info Audio Video: 
Apa hujah golongan yang mengatakan anjing tidak najis | Sebahagian Naskhah kitab Sahih al-Bukhari ada bab-bab tertentu tidak dinyatakan tajuknya. Sebahagian naskhah ada yang ada tajuk. Kenapa berlaku?

Kategori: