Solat

Bolehkah Melaungkan Azan Untuk Selain Solat? Contoh: Mahu Musafir & Kebakaran?

Azan 2

Asal azan hanyalah disyariatkan untuk memberitahu manusia masuknya waktu solat fardu yang lima dan solat Jumaat. Manakala untuk solat sunat seperti solat dua hariraya dan solat minta hujan (Istisqa'), azan tidak disyariatkan dikumandangkan. Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai masalah mengumandangkan azan untuk selain solat.

Kategori Berita:

Subscribe to Solat