SJ - 2970 : Masalah Hutang Lama

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2970 : Masalah Hutang Lama

:salam

Saya pernah berhutang sejumlah kecil wang dengan seseorang semasa saya belajar dahulu. Tetapi setelah menamatkan pengajian, perhubungan kami telah terputus kerana menjalani kehidupan masing-masing. Puas saya cuba mencari beliau, tapi gagal. jadi persoalan saya ialah :
1. Bagaimanakah caranya untuk saya menjelaskan hutang saya tersebut?
2. Jika saya bersedekah dengan jumlah yang sama dengan hutang saya, dengan niat untuk membayar hutang rakan saya tadi, adakah terlunas hutang saya tersebut?

Saya harap para ustaz di forum ini dapat membantu saya dalam permasalahan ini.

Wasallam. :confused:

Re: SJ - 2970 : Masalah Hutang Lama

Wa'alaikumussalam.

Alhamdulillah. Disebabkan soalan ini lebih kurang sama jawapannya dengan SJ - 2969, saya cadangkan sdr aukauk melihat kepada jawapan di url dibawah ini :-
SJ - 2969 : Kesilapan sesama manusia yang lepas

Cuma bezanya ialah, bukanlah anda menzalimi orang tersebut dengan menipunya, akan tetapi, anda masih memiliki haknya yang harus dikembalikan kepada tuannya. Maka kami petik kembali fatwa dari al-Lajnah al-Daaimah :-

[="#0000ff" size="3"]íÌÈ Úáíå Ãä íÑÏ ãÇ ÃÎÐå ãä ßá ÔÎÕ Åáì ãÓÊÍÞå Åä æÌÏ Ãæ æÑËÊå ¡ ÝÅä ÊÚÐÑ ãä ßá æÌå ¡ ÝÅäå íÊÕÏÞ ÈÇáãÇá Úáì äíÉ ÕÇÍÈå .
"Dia harus memulangkan apa yang telah diambil dari setiap orang yang berhak, jika tidak dapat mencarinya, maka carilah warisnya. Jika dia telah berusaha dan gagal mencarinya, maka ia harus memberi wang tersebut kepada kebajikan dengan niat pemberian kepada pemiliknya" - [Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 14/25)

wallahu'alam, wassalam.

Rujukan :-

1] Fatawa Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ - 14. cetakan ke 3. Riyad : dar Al-Mua'yad, 2000. ms 25

خيرالأمين