SJ-2255: melunaskan hutang - fiqh awlawiyat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2255: melunaskan hutang - fiqh awlawiyat

Assalamu'alaikum!

Membayar hutang adalah wajib manakala bersedeqah pula adalah sunat! Adakah kerana kewajiban melunaskan hutang itu menyebabkan kita tidak perlu mengeluarkan sedeqah (sehingga selesai hutang dilunaskan)?

Re: SJ-2255: melunaskan hutang - fiqh awlawiyat

:wassalam
Jawab:
Imam Muslim (4/2084) "Ya Allah lunaskan hutang piutang kami dan hindarilah kami dari kemiskinan"
Imam anNasa'iy (Sunan 8/265)," Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari dikuasai oleh hutang, musuh dan kegembiraan musuh."
Ada beberapa lagi do'a makthur (yg diajar oleh Nabi saw) peri kebaikan hidup bebas dari hutang.
Hutang ini ada dua jenis: hutang berjadual (long-term loan) dan hutang jangka pendek (short-term). Maka jika anda dibelenggu hutang jangkapendek, maka ia diutamakan dari sedeqah, jika hutang itu hutang jangkapanjang dan dipotong melalui gaji, maka ia tidak anda menghalang anda memberi sedeqah2. Pokoknya ia dikembalikan pada kebijaksanaan anda mengurus wang diimbangi antara keperluan hidup, keperluan menjaga kredit (hutang-piutang), keperluan menabung dan melabur, dan memberi infaq (sedeqah) WA