000014-SJ-THAHARAH: Ukuran bekas untuk air mutlak

1 post / 0 new
Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
000014-SJ-THAHARAH: Ukuran bekas untuk air mutlak

Quote:
Apakah ukuran bekas untuk air mutlak ?

Jawab
Oleh: Tuan Hasan Tuan Lah

Tidak ada ukuran bekas untuk air mutlak, air mutlak ialah air yg suci lagi menyucikan atau bebas najis. Jika ia satu cawan atau satu tangki, ia adalah tetap air mutlak. Jika air musta'mal bercampur dengan air mutlak, tapi nisbahnya kurang daripada air mutlak, ia tetap suci lagi menyucikan. (Ibn Qudamah, al Mughni:jld 1, ms 20-21)

Jika najis termasuk kedalam bekas air mutlak, maka masuklah kita ke dalam permasalahan air dua kolah.

Tapi menurut Imam Malik, Ibn Abbas, Awza'iy, Thauri, air mutlak tetap boleh digunakan jika masih tidak ada perubahan warna, bau atau rasa. Ini adalah bab khilafiah, tapi sila rujuk perbahasan air dua kolah yang disiarkan oleh ahkam online sebelum ini (paparan May 98) Ruj: Ibn Qudamah al Hanbali (al Mughni), Jld 1, ms 20-25.

sekian
thtl for al-ahkam_online