000025-SJ-THAHARAH: Air mazi: Apakah najis dan mewajibkan ma

Primary tabs

1 post / 0 new
000025-SJ-THAHARAH: Air mazi: Apakah najis dan mewajibkan ma

Quote:
Adakah tidak sah solat jika terdapat air mazi di pakaian?dan adakah perlu mangangkat air hadas besar untuk bersuci jika air mazi keluar?

Jawab
Air mazi adalah najis, dan ia tidak menyebabkan mandi wajib. Hukum ini berdasarkan hadis:
Dari Ali r.a., katanya: Aku seorang lelaki yang kuat keluar air mazi, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Lalu aku menyuruh al-Miqdad bi al-Aswad menanyakannya kepada Rasulullah s.a.w. Dia bertanya dan baginda s.a.w. menjawab: "Diwajibkan berwuduk. Seorang Islam hendaklah membasuh zakarnya dan hendaklah berwuduk." (HR syaikhani)

Masalah:
Adakah tidak sah solat jika terdapat air mazi di pakaian?
Jawab:
Tidak sah kerana air mazi adalah najis. Tempat yang terkena air mazi hendaklah dibasuh dengan air mutlak terlebih dahulu.

Masalah:
Adakah perlu mangangkat air hadas besar untuk bersuci jika air mazi keluar?
Jawab:
Tidak perlu, kerana keluar air mazi bukan daripada perkara yang mewajibkan mandi.

Sekian. Wallahu a'lam.

zain y.s.

Rujukan:
Al-Feqhul Islami Wa Adillahtuh.