Keputusan Muzakarah JK Fatwa: Kedudukan Air Musoffa

Primary tabs

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

21. Kedudukan Air Musoffa
23 Januari 2006 Muzakarah Kali Ke-72

Keputusan:
Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, kepercayaan khurafat dan penipuan.

(Buku Terbitan JAKIM, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, hal. 13)
Dapatkan percuma dengan download di sini: http://al-ahkam.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=5275