SJ-08-0028 : hukum puasa rejab?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-08-0028 : hukum puasa rejab?

adakah nabi muhammad SAW pernah berpuasa di bulan rejab?

SJ-08-0028 : hukum puasa rejab?

alJawab:

Setiap bulan Nabi saw pasti akan berpuasa. Puasa sunnat Isnin-Khamis, puasa hari2 putih (tanggal 13, 14, dan 15). Tapi khusus Nabi memilih hari-hari tertentu dalam bulan Rejab tidak ada. (Imam Ibn Taymiyah, Majmu' Fatawa: 25/290