SJ-11-0093 : waris harta kafir

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0093 : waris harta kafir

:salam

Benar ke kita tidak boleh mewarisi harta org kafir spt yg diwasiatkannya?

:wassalam

SJ-11-0093 : waris harta kafir

:wassalam

Ya, kerana terdapat hadith yg melarangnya. hadith Bukhari-Muslim, matnnya:

áÇ íÑË ÇáãÓáã ÇáßÇÝÑ æáÇ ÇáßÇÝÑ ÇáãÓáã

terjemahnya: (Tidak boleh si muslim mewarisi orang kafir dan sebaliknya) Bukhari (6764 dari Osama ben Zaid ra)

Begitulah pendapat Jumhur termasuk Syafi'iyah. Tapi madzhab Hanafi membolehkan harta orang kafir diwarisi tapi hendaklah di serahkan kepada Baitul Mal dan pendapat Hanafi adalah lebih hampir kepada kebenaran dan kemaslahatan (Muhammad Ali AsySyabuni, alMawarith/42)

sekian