SJ-13-0417 : Pertanyaan mengenai isteri Nabi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0417 : Pertanyaan mengenai isteri Nabi

Assalamualaikum,

saya ingin bertanya mengenai status isteri Nabi Muhammad sebenarnya ada berapa? Dan siapakah sebearnya Mariah? Mintak Bantuan. Terima kasih.

SJ-13-0417 : Pertanyaan mengenai isteri Nabi

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Berikut adalah nama-nama isteri Nabi SAW:

1) Khadijah binti Khuwailid
2) Saudah binti Zam'ah
3) Aisyah binti Abi Bakr
4) Hafsah binti Umar
5) Ummu Salamah
6) Ummu Habibah
7) Zainab binti Jahsy
8) Juwairiyyah binti al-Harits
9) Zainab binti Khuzaimah
10) Maimunah binti al-Harits
11) Safiyyah binti Huyai

Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah wafat sebelum kewafatan Nabi. Manakala yg lain (9 orang) wafat selepas kewafatan baginda.

Mariah al-Qibtiyyah tidak dimasukkan dalam isteri-isteri baginda, kerana beliau berstatus hamba sahaya. Dihadiahkan oleh Pemerintah Mesir waktu itu iaitu Muqauqis kepada Nabi SAW. Mariah melahirkan untuk Nabi seorang putera iaitu Ibrahim.

Wallahu A'lam.