SJ-13-48: Tebusan dan bulan rejab

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-48: Tebusan dan bulan rejab

:? Assalamualikum ....
Maaf mengganggu..

:evil: Saya ada beberapa kemusykilan ...

1. Benarkah di dalam Islam kita boleh membunuh tebusan kita...
2. Apakah ada dalam sejarah silam yang menceritakan kisah tebusan ini.
3. Apakah yang Islam anjurkan berkenaan dengan tebusan ini.

4.. Soalan terakhir... dalam bulan rejab ini apakah ada amalan-amalan tambahan berdasarkan hadis-hadis yang shahih. ? ( saya ada berjumpa dengan beberapa kafiat kelebihan Rejab, tetapi tidak diceritakan sumbernya )

Mohon penjelasan jika tidak membebenkan.
Sekian , terima kasih :roll: :P

Re: Tebusan dan bulan rejab

:salam

Alhamdulillah. Layanan terhadap tebusan/tahanan/banduan perang, bergantung kpd keputusan pemimpin Islam samada membebaskannya, menjadikan hamba, menukarganti dgn tawanan muslim lain atau dgn wang atau dibunuh.

æÍÈÓ ÇáÃÓíÑ ÓíÇÓÉ áÇÓÊÈÇäÉ ÇáÃÕáÍ : ÝáÅãÇã ÇáãÓáãíä ÍÈÓ ÇáÃÓÑì ÍÊì íÑì Ýíåã æÌå ÇáãÕáÍÉ ¡ ÝÅãÇ Ãä íÞÈá Ýíåã ÇáÝÏÇÁ ÈÇáãÇá ¡ Ãæ íÈÇÏáåã ÈÃÓÑì ãÓáãíä ¡ Ãæ íõØáÞåã ãäøÇð ÈáÇ ãÞÇÈá Ãæ íæÒÚåã Úáì ÇáãÓáãíä ÑÞíÞÇð æÓÈíÇð ¡ Ãæ íÞÊá ÇáÑÌÇá Ïæä ÇáäÓÇÁ æÇáÃæáÇÏ áäåí ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úä ÞÊáåã .

æÇáÛÇíÉ ãä ÍÈÓ ÇáÃÓíÑ åí ÇáÇÍÊÑÇÒ æÇáÊÍÝÙ ¡ æßÇä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íæÕí Èåã ÎíÑÇð ¡ ÈíäãÇ ßÇä ÇáÑæã æãöä ÞÈáåã ÇáÂÔæÑíæä æÇáÝÑÇÚäÉ íóÓãöáõæä Úíæä ÇáÃÓÑì (Ãí íÝÞÃæä Ãæ íßÍáæä ÃÚíäåã ÈÇáãÓÇãíÑ ÇáãÍãøóÇÉ ) æíÓáÎæä ÌáæÏåã æíõØÚãæäåÇ ÇáßáÇÈ ¡ ÍÊì ÝÖøóá ÇáÃÓÑì ÇáÓÌäÇÁ ÇáãæÊ Úáì ÇáÍíÇÉ .

Menahan tebusan:

Tebusan patut ditahan sehingga diputuskan apa yg terbaik patut dilakukan. Pemimpin Umat Islam patut menahan tebusan itu sehingga dia memutuskan apa yang terbaik utk umat Islam. Dia boleh menukarkan mereka dgn wang tebusan, atau bertukar dgn tahanan muslim (yg ditangkap musuh) atau membebaskannya tanpa ada apa2 balasan atau mengedarkannya kpd muslim yang lain dan dijadikan hamba atau membunuh tahanan lelaki itu ttp tidak tahanan wanita atau kanak kerana Rasulullah S.A.W melarang pembunuhan terhadap mereka. Tujuan di sebalik menahan banduan ini adalah utk melindungi kaum muslim dari kejahaan mereka. Rasulullah S.A.W pernah menggalakkan orang2 Islam memberi layanan baik kpd tahanan perang. Ttp sebaliknya rome dan mereka yg sebelumnya spt asyuriyyun atau firaun, mereka akan meletakkan pada mata tahanan dgn besi panas, menyebat mereka, memberi makanan kulit mereka kpd anjing, dlm keadaan itu tahanan merasakan lebih baik mati dari hidup (terseksa)

ÃÍßÇã ÇáÓÌä æãÚÇãáÉ ÇáÓÌäÇÁ Ýí ÇáÅÓáÇã áÍÓä ÃÈí ÛÏÉ 256.

Ahkaam al-Sijn wa’l-Sujana’ wa Mu’aamalat al-Sujana’ fi’l-Islam oleh Hasan Abi’l-Ghuddah, 256

Dlm Islam, tahanan perang pernah diikatkan ditiang2 masjid spt yg berlaku terhadap Thumaamah ibn Athaal (pemimpin Bani Haneefah) lalu memeluk islam ia atas dasar layanan baik Rasulullah S.A.W terhadapnya.

:aklam

SJ-13-48: Tebusan dan bulan rejab

:salam

Utk soalan no. 4, sila click URL di bawah:
http://al-ahkam.com.my/forum/showflat.php?Cat=&Board=artikel&Number=7907&page=8&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1

Quote:
Bulan Rejab : apakah fadilatnya melebihi dari bulan-bulan yg lain?
ÔåÑ ÑÌÈ : åá åæ íßæä ÝÖøá ãä ÇáÔøåÑ ÇáÂÎÑ ¿

ÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ:

Bulan Rejab merupakan salah satu bulan dari 12 bulan-bulan Islam. Bulan Rejab mengandungi peristiwa-peristiwa bersejarah kepada orang Islam dimana berlakunya peperangan Tabuk, pembebasan Al-Aqsa dari tangan tentera Salib dan juga ada orang Islam yang berpendapat bahawa bulan inilah berlakunya peristiwa Isra' dan mi'raj Nabi Muhammad saw. Tidak kurang juga ramai yang melihat bulan Rejab ini sebagai satu bulan spiritual dimana mereka mempertingkatkan ibadat sunat khususnya ibadat puasa.

Tarikan dan seruan yg ditiup kedalam jiwa umat Islam Nusantara terutamanya untuk melakukan ibadat kebanyakkannya dipengaruhi oleh penyebaran beberapa hadis-hadis yg mengandungi Fadilat-Fadilat beribadat didalam bulan ini. Jelas terlihat dari segi jualan buku-buku kecil yg mengandungi fadilat-fadilat bulan Islam begitu laris dipasaran menjelang bulan Rejab. Begitu juga dizaman era Internet ini (ICT), e-mail dan maling list yg di forwardkan mengandungi 'cut & paste' dari fadilat-fadilat Rejab yg terkandung didalamnya. Rata-rata tarikan fad'il (fadilat-fadilat) inilah merupakan faktor penarik kepada kebiasaan orang awam untuk melakukan ibadat sunat. Injeksi faktor ini dapat kita lihat dengan jelas penerapannya didalam budaya Melayu-Islam seperti rangkap-rangkap sya'ir dibawah ini:[1]

Rejab bulan menabur benih
Sya'ban bulan menyiram tanaman
Ramadan bulan menuai

Rejab menyuci badannya
Sya'ban menyucikan hati
Ramadan menyucikan rohnya

Rejab bulan marghfirah
Sya'ban bulan syafaat
Ramadan bulan menggandakan kebajikan

Rejab bulan taubat
Sya'ban bulan muhibbah
Ramadan dilimpahi pahala amalan seperti hujan mencurah banyaknya

Rejab digandakan 70 pahala
Sya'ban diganda 700 pahala
Ramadan diganda 1000 pahala

Mungkin timbul beberapa persoalan yg tersimpan didalam lubuk hati kita: -mengapa bulan Rejab sahaja yg dipilih mempunyai kelebihannya? Pernah atau tidak kita terfikir yg mungkin berita-berita ini ditokok tambah (exaggerate) oleh manusia biasa yg bercakap atas nama Nabi saw? Mengapa didalam bulan ini terdapat solat-solat khas, zikir-zikir khas dan juga waktu-waktu khas untuk melakukan peribadatan? Disini kita ingin membawa beberapa penjelasan dari ulama'-ulama' muktabar dan kontemporari mengenai kesahihan fadilat yg terdapat didalam bulan itu sendiri, dan apakah sebenarnya fadilat yg terkandung didalam Rejab.

-------------------

Bulan Rejab merupakan satu bulan dari bulan-bulan Haram

Bulan Rejab merupakan salah satu dari bulan-bulan 'Haram' didalam Islam. Dalilnya terdapat didalam Firmah Allah swt didalam Surah Al-Taubah ayat 9:

Åöäøó ÚöÏøóÉó ÇáÔøõåõæÑö ÚöäúÏó Çááøóåö ÇËúäóÇ ÚóÔóÑó ÔóåúÑðÇ Ýöí ßöÊóÇÈö Çááøóåö íóæúãó ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖó ãöäúåóÇ ÃóÑúÈóÚóÉñ ÍõÑõãñ Ðóáößó ÇáÏøöíäõ ÇáúÞóíøöãõ ÝóáóÇ ÊóÙúáöãõæÇ Ýöíåöäøó ÃóäúÝõÓóßõãú æóÞóÇÊöáõæÇ ÇáúãõÔúÑößöíäó ßóÇÝøóÉð ßóãóÇ íõÞóÇÊöáõæäóßõãú ßóÇÝøóÉð æóÇÚúáóãõæÇ Ãóäøó Çááøóåó ãóÚó ÇáúãõÊøóÞöíäó

"Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya) dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa."

Menurut Tafsir Jalalain, yg dimaksudkan dengan "diantaranya empat bulan yg di hormati" ialah:

ÃÑÈÚÉ ÍÑã- ãÍÑãÉ Ðæ ÇáÞÚÏÉ æÐæ ÇáÍÌÉ æÇáãÍÑã æÑÌÈ

"Empat bulan Haram - Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab"[2]

Allah swt telah mengurniakan kepada manusia 4 bulan haram. Bulan-bulan ini sebagaimana yg disepakati oleh semua ulama' ialah Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab. Umat Islam adalah diharamkan pergi berperang didalam bulan-bulan ini, kecualilah jika mereka diugut. Didalam bulan ini terdapatnya ibadat Haji dijalankan (Zulhijjah), dimana pada hari Arafah disunatkan bagi mereka yg tidak menunaikan haji melakukan ibadat puasa. Rasulullah saw juga menggalakan umat Islam melakukan puasa sunat pada hari Asyura' (10 hb Muharam).

-------------
Apakah terdapatnya kesahihan fadilat khas berpuasa didalam bulan Rejab?

Disini nyatakan pandangan para ulama' mengenai kesahihan fadilat Rejab.

1. Sheikh Atiyah Al-Saqr.

a. Kebanyakkan fadilat Rejab terkandung didalam Hadis yg sangat Lemah dan Palsu.

Bekas Ketua Lujnah Fatwa Al-Azhar mengatakan bahawa setiap fadilat sesuatu perkara itu harus dilihat dari segi nas yg sahih dan beliau melihat bahawa hadis-hadis yg didatangkan mengenai fadilat didalam bulan Rejab kebanyakkannya adalah lemah dan palsu, katanya:[3]

ÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚÏ: ÝÅä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÝÖá ÈÚÖ ÇáÔåæÑ Úáì ÈÚÖ æÝÖá ÚÖ ÇáÃãÇßä Úáì ÈÚÖ¡ æáßä áÇ íËÈÊ ÝÖáñ áÒãÇä æáÇ áãßÇä ÅáÇ ÈÏáíá ÞØÚí æáÇ ÈÏ ãä ÇáÊËÈÊ ÍÊì áÇ íõßÐÈ Úáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã¡ æßËíÑÇ ãä ÇáÃÍÇÏíË ÌÇÁÊ Ýí ÝÖá ÑÌÈ ãÇ Èíä ÖÚíÝ æãæÖæÚ ÝáÇ ÈÏ ãä ÇáÊËÈÊ Ýí ÇáäÞá Úä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã¡

"Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi fadilat kepada beberapa bulan dan tempat, tetapi tidak thabit untuk masa (zaman) dan untuk tempat melainkan dengan dalil yg qath'i (nyata) dan tidak thabit sehingga tidak mendusta keatas Nabi Muhammad saw, dan banyak hadis-hadis timbul mengenai fadilat bulan Rejab, dimana statusnya antara Dha'if dan Mawdhu', dan tidak thabit dari pembawanya (naqal)."

Menurut Al-Saqr lagi bahawa:

ÇáÍÇÝÙ ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ãÍãÏ Èä ÍÌÑ ÇáÚÓÞáÇäí æÖÚ ÑÓÇáÉ ÈÚäæÇä: ÊÈíöíä ÇáÚÌÈ ÈãÇ æÑÏ Ýí ÝÖá ÑÌÈ¡ ÌãÚ ÝíåÇ ÌãåÑÉ ÇáÃÍÇÏíË ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÝÖÇÆá ÔåÑ ÑÌÈ æÕöíÇãå æÇáÕáÇÉ Ýíå. æÞÓøóãåÇ Åáì ÖÚíÝÉ æãæÖæÚÉ

"Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Mohammad bin Hajar Asqalaani meletakkan didalam risalahnya dengan topiknya : Penjelasan yg datang didalam Fadilat Rejab, pengumpulan jumhur Hadis menyebut mengenai Fadilat-Fadilat Rejab, Puasa dan Solat didalamnya. Ia dikelaskan sebagai Lemah dan Mawdhu"

b. Fadilat Rejab berada bersama dengan Fadilat bulan-bulan haram yg lain.

Fadilat Rejab secara umumnya berada didalam Fadilat bulan-bulan Haram sebagaimana Firman Allah didalam surah Taubah:36 dan terdapat juga Hadis Sahihin mengenai Hijatul Wada', didalamnya dinyatakan nama bulan bulan tersebut, iaitu : Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram, dan yg tunggal ialah Rejab. Dimasa itu orang Islam ditegah melakukan kezaliman, peperangan dan juga dilarang melakukan maksiat kepada Allah swt.

c. Berpuasa hari pertama atau yg lain sama sahaja fadilatnya.

Berkata Al-Saqr lagi bahawa:

ÝÇáÚãá ÇáÕÇáÍ Ýí ÔåÑ ÑÌÈ ßÇáÃÔåÑ ÇáÍõÑã áå ËæÇÈõå ÇáÚÙíã¡ æãäå ÇáÕøíÇã¡ íÓÊæí Ýí Ðáß Ãæøáõ íæã ãÚ ÂÎÑå¡ æÞÏ ÞÇá ÇÈä ÍÌÑ: Åä ÔåÑ ÑóÌÈ áã íÑöÏ ÍÏíË ÎÇÕøñ ÈÝÖá ÇáÕøöíÇã Ýíå¡ áÇ ÕÍíÍ æáÇ ÍÓä

"Amalan Saleh didalam bulan Rejab adalah sebagaimana ganjarannya didalam bulan-bulan Haram, yg didalamnya terdapat puasa, SAMA sahaja [berpuasa] hari pertama atau pun hari akhir. Berkata Ibnu Hajar : 'Sesungguhnya bagi bulan Rejab tidak terdapatnya hadis mengenai fadilat khas berpuasa, tidak terdapat yg Sahih atau Hasan'. "

Beliau memetik beberapa hadis da'if dan palsu, diantaranya ialah:

i.
Åä Ýí ÇáÌäÉ äåÑðÇ íõÞÇá áå ÑÌÈ¡ ãÇÄå ÃÔÏøõ ÈíÇÖðÇ ãä ÇááøóÈä æÃÍáóì ãä ÇáÚÓá¡ ãóä ÕÇã íæãðÇ ãä ÑÌÈ ÓóÞÇå Çááåõ ãä Ðáß ÇáäøåÑ

"Sesungguhnya didalam syurga ada sebuah sungai yg dipanggil Rejab, warna airnya sangat putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, barangsiapa yg berpuasa sati hari dari bulan Rejab, maka Allah akan memberi ia minum dari sungai itu" - hadis ini Dha'if.

ii.
ãóä ÕÇã ãä ÑÌÈ íæãðÇ ßÇä ßÕíÇã ÔåÑò¡ æãä ÕÇã ãäå ÓÈÚÉó ÃíøÇã ÛõáøöÞÊ Úäå ÃÈæÇÈ ÇáÌóÍíã ÇáÓÈÚÉõ æãä ÕÇã ãäå ËãÇäíÉó ÃíÇã ÝõÊøöÍÊú ÃÈæÇÈõ ÇáÌäøÉö ÇáËãÇäíÉõ¡ æãä ÕÇã ãäå ÚÔÑÉ ÃíÇã ÈõÏøöáÊ ÓíøöÆÇÊå ÍÓäÇÊò

"Barangsiapa berpuasa sehari didalam bulan Rejab seolah-olah dia berpuasa satu bulan, dan siapa yg berpuasa didalamnya 7 hari maka akan ditutup 7 pintu-pintu neraka, dan barangsiapa yg berpuasa 8 hari maka 8 pintu-pintu syurga akan terbuka, dan barangsiapa yg berpuasa 10 hari, maka akan digantikan dosa dengan kebaikan" - hadis ini Dha;if.

iii. Terdapat sebuah hadis yg panjang mengandungi fadilat berpuasa rejab menurut hari, dan didalamnya terkandung matan :

ÑÌÈ ÔåÑ Çááå æÔÚÈÇä ÔåÑí æÑãÖÇä ÔåÑ ÃãøÊí

:"Rejab bulan Allah. Sya'ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku" - Hadis ini palsu.

d. Tidak ada solat khas didalam Rejab.

Daripada Hadis yg tidak diterima (ghair maqbulah) mengenai solat :

ãóä Õáøóí ÇáãÛÑÈó Ýí Ãæøá áíáÉ ãä ÑÌÈ Ëã Õáøì ÈÚÏåÇ ÚÔÑíä ÑßÚÉ¡ íÞÑà Ýí ßá ÑßÚÉ ÈÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ¡ æÞá åæ Çááå ÃÍÏ ãÑøÉð æíÓáøöã Ýíåä ÚóÔúÑó ÊÓáíãÇÊò ÍÝöÙå Çááå Ýí äÝÓå æÃåáå æãÇáå ææáÏöå¡ æÃõÌöíÑó ãä ÚóÐÇÈ ÇáÞóÈÑ¡ æÌÇÒ Úáì ÇáÕøöÑÇØ ßÇáÈÑÞ ÈÛíÑ ÍÓÇÈ æáÇ ÚóÐÇÈ

"Barangsiapa yg solat Magrib di awal malam dari bulan Rejab, kemudian diikuti oleh solat 20 rakaat selepasnya, dia membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan Qulhu Allahu Ahad sekali dan dia memberi salam kepadanya 10 kali salam, Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya, dan akan diselamatkan dari azab kubur, dan perjalanan di sirat bagaikan boraq, tanpa hisab dan azab." - Itu adalah hadis Mawdhu'

e. Menziarah kubur pada bulan Rejab tiada nasnya:

Mengenai fadilat menziarah kubur pada bulan Rejab, Sheikh Atiyah Al-Saqr mengatakan bahawa perbuatan ini tidak ada dalilnya didalam Islam. Beliau menyarankan agar lebih elok melihat mengenai sejarah-sejarah yg berlaku dibulan Rejab dan mengambil tauladan daripadanya.

åÐÇ ¡ æÍöÑúÕ ÇáäÇÓ Ü æÇáäøöÓÇÁ ÈæÌå ÎÇÕøö Ü Úáì ÒíÇÑÉ ÇáÞÈæÑ Ýí Ãæá ÌãÚÉ ãä ÔåÑ ÑÌÈ áíÓ áå ÃÕá ãä ÇáÏíä¡ æáÇ ËæÇÈó áåÇ ÃßËÑ ãä ËæÇÈ ÇáÒíÇÑÉ Ýí ÛíÑ åÐÇ Çáíæã. æÇáÃæáì Ýí ÔåÑ ÑÌÈ Ãä äÊÐßøÑ ÇáÃÍÏÇË ÇáÊÇÑíÎíøÉ ÇáÊí æÞÚÊ Ýíå ãËá ÛÒæÉ ÊÈæß áäÃÎÐ ãäåÇ ÇáÚöÈÑÉ¡ æäÊÐßÑ ÊÎáíÕ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÇáÃíæÈí ááÞõÏÓ ãä ÃíÏí ÇáÕáíÈííä (Ýí ÑÌÈ 583åÜ Ü 1187ã) áíÊæÍøóÏ ÇáÚÑÈõ æÇáãÓáãæä áÊØåíÑ ÇáãóÓÌöÏ ÇáÃÞÕì ãä ÑÃÓ ÇáÛÇÕÈíä. ßãÇ äÊÐßøÑ ÍÇÏöËó ÇáÅÓÑÇÁ æÇáãöÚÑÇÌ æäÓÊÝíÏó ãäå¡ Úáì ãÇ ÇÑÊÖÇå ÇáãÓáãæä Ýí ßæäöå ÍÏË Ýí ÔåÑ ÑÌÈ. æÇááå ÃÚáã

"Ini adalah manusia yg prihatin, dan wanita dari kumpulan tertentu, mereka menziarahi kubur pada hari Jumaat pertama didalam bulan Rejab, tidaklah ada asalnya didalam agama, dan ganjaran yg besar daripada ziarah tersebut, dan bukanlah hari ini. Adalah lebih aula didalam bulan Rejab ini kita mengingati kembali sejarah yg berlaku kepadanya seperti penaklukan Tabuk, mngingati Salahuddin Al-Ayobi menyelamatkan Jerusalem (Al-Qudus) dari tangan tentera Salib (Rejab 583H, 1187M). Orang Arab dan Islam menyucikan Masjid Al-Aqsa dari Ketua Pasukan Pakatan. Kita mengingatkan kembali peristiwa Isra' dan Mi'raj iaitu pengajaran darinya, dimana orang Islam menganggapnya berlaku didalam bulan Rejab. Allah yg Maha Mengetahui."

2] Sheikh Dr Yusuf Al-Qardhawi

a. Fadilat Rejab sama dengan fadilat bulan-bulan haram yg lain

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahawa fadilat Rejab adalah sama seperti yg terdapat didalam 3 bulan-bulan Haram yg lain. Katanya [4]:

ÅáÇ Ãäå ãä ÇáÃÔåÑ ÇáÍÑã¡ ÇáÊí ÐßÑåÇ Çááå Ýí ßÊÇÈå (ãäåÇ ÃÑÈÚÉ ÍÑã ) (ÇáÊæÈÉ: 36) æåí :ÑÌÈ æÐæ ÇáÞÚÏÉ æÐæ ÇáÍÌÉ æÇáãÍÑã.. æåí ÃÔåÑ ãÝÖáÉ. æáã íÑÏ ÍÏíË ÕÍíÍ íÎÕ ÑÌÈ ÈÇáÝÖá¡ ÅáÇ ÍÏíË ÍÓä: Åä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßÇä íÕæã ÃßËÑ ãÇ íÕæã Ýí ÔÚÈÇä

"tidaklah ada kesahihan didalam bulan Rejab, melainkan ia merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bahawa Allah swt telah menyebut didalam kitabnya - didalamnya ada 4 bulan haram - Al-Taubah:36. Iaitu Rejab, Zulqaedah, Zulhijah dan Muharram....Itulah bulan-bulan yg mempunyai fadilat. Tidak terdapat Hadis Sahih bahawa Rejab khusus mengatakan Rejab lebih afdal, melainkan Hadis Hasan: Sesungguhnya Nabi saw banyak berpuasa didalam Sya'ban.."

b. Hadis-Hadis mengenai fadilat Rejab kebanyakkannya lemah dan palsu.

Beliau juga menyatakan bahawa hadis-hadis mengenai fadilat-fadilat khas Rejab kebanyakkan merupakan Hadis Palsu atau pun yg sangat Lemah tarafnya:

ÝåÐÇ ÇáÍÏíË íÝåã ãäå Ãä ÑÌÈ áå ÝÖá ÃãÇ ÍÏíË " ÑÌÈ ÔåÑ Çááå¡ æÔÚÈÇä ÔåÑí æÑãÖÇä ÔåÑ ÃãÊí " Ýåæ ÍÏíË ãäßÑ æÖÚíÝ ÌÏðÇ Èá ÞÇá ßËíÑ ãä ÇáÚáãÇÁ Åäå ãæÖæÚ ... íÚäí Ãäå ãßÐæÈ¡ ÝáíÓ áå ÞíãÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÚáãíÉ æáÇ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÏíäíÉ. æßÐáß ÇáÃÍÇÏíË ÇáÃÎÑì ÇáÊí ÑæíÊ Ýí ÝÖíáÉ ÔåÑ ÑÌÈ ÈÃä ãä Õáì ßÐÇ Ýáå ßÐÇ æãä ÇÓÊÛÝÑ ãÑÉ Ýáå ãä ÇáÃÌÑ ßÐÇ .. åÐå ßáåÇ ãÈÇáÛÇÊ¡ æßáåÇ ãßÐæÈÉ. æãä ÚáÇãÇÊ ßÐÈ åÐå ÇáÃÍÇÏíË ãÇ ÊÔÊãá Úáíå ãä ÇáãÈÇáÛÇÊ æÇáÊåæíáÇÊ ..

"Hadis ini dimaklumkan sebagai sebuah hadis yg mengandungi fadilat Rejab - "Rejab bulan Allah. Sya'ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku"..... Hadis in mungkar dan sangat-sangat Dhaif, bahkan beberapa ulama' mengatakan hadis ini Palsu! .... yakni penipu..Maka bukanlah kepadanya nilai saintifik dan bukanlah mempunyai nilai agama. Disitu ada hadis yg mengatakan terdapat Fadilat Rejab kepada sesiapa yg bersolat begini dan ia mendapat begini, dan sesiapa yg meminta beristigfar sekali kepadanya maka ia akan mendapat ganjaran begini.... Ini semua adalah berlebih-lebihan (exaggeration), dan semuanya adalah pembohongan. Dari ini satu tanda satu penipuan didalam Hadis yg memasukkan perkara yg berlebih-lebihan...."

c. Ganjaran yg dijanjikan tidak sepadan dengan amalannya.

Pada beliau ganjaran-ganjaran yg dinyatakan didalam Hadis Palsu itu adalah sesuatu yg berlebih-lebihan. Ini merupakan satu pendustaan yg amat besar. Menurut beliau ganjaran sesuatu ibadat itu mestilah setimpal dengan bentuk ibadat itu sendiri. Katanya :

æÞÏ ÞÇá ÇáÚáãÇÁ: Åä ÇáæÚÏ ÈÇáËæÇÈ ÇáÚÙíã Úáì ÃãÑ ÊÇÝå¡ Ãæ ÇáæÚíÏ ÈÇáÚÐÇÈ ÇáÔÏíÏ Úáì ÐäÈ ÕÛíÑ¡ íÏá Úáì Ãä ÇáÍÏíË ãßÐæÈ

"Berkata ulama' : Janji untuk mendapatkan ganjaran yg besar diatas perkara yg biasa, atau ugutan kepada azab yg pedih keatas dosa kecil? Ia menunjukkan bahawa ini merupakan Hadis yg bohong."

d. Umat Islam perlu mengetahui jenis-jenis hadis yg Palsu

Dr Yusuf Qardhawi menyatakan bahawa sebagai seorang Islam kita wajib mengetahui mengenai hadis yg diberikan kepada kita. Tidak ada alasan yg boleh kita berikan kerana terdapatnya buku-buku yg banyak dipasaran mengenai taraf sesuatu hadis. Kata beliau :

æÚáì ÇáÚáãÇÁ Ãä íäÈåæÇ Úáì ãËá åÐå ÇáÃÍÇÏíË ÇáãæÖæÚÉ æÇáãßÐæÈÉ æíÍÐÑæÇ ÇáäÇÓ ãäåÇ .. ÝÞÏ ÌÇÁ Çäå " ãä ÍÏË ÈÍÏíË íÑì Ãäå ßÐÈ Ýåæ ÃÍÏ ÇáßÇÐÈíä .. " (ÑæÇå ãÓáã Ýí ãÞÏãÉ ÇáÕÍíÍ) æáßä ÞÏ áÇ íÚáã Ãä ãÇ íÑæíå ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáãæÖæÚÉ¡ ÝåÐÇ íÌÈ Ãä íÚáã¡ æíÚÑÝ ÇáÃÍÇÏíË ãä ãÕÇÏÑåÇ .. ÝåäÇß ßÊÈ ÇáÍÏíË ÇáãÚÊãÏÉ¡ æåäÇß ßÊÈ ÎÇÕÉ Ýí ÇáÅÚáÇã ÈÇáÃÍÇÏíË ÇáÖÚíÝÉ æÇáãæÖæÚÉ ãËá " ÇáãÞÇÕÏ ÇáÍÓäÉ " ááÓÎÇæí¡ "

"Ulama' telah memberi amaran contohnya keatas Hadis Palsu dan Bohong ini, dan melarang manusia terhadapnya...sesungguhnya telah datang hadis :"Barangsiapa mereka-reka Hadis difikirkan, sesungguhnya ia menipu, maka dia adalah pembohong....."(Riwayat Muslim didalam muqadimahnya yg Sahih), tetapi mereka tidak mengetahui bahawa ia adalah Hadis Palsu, maka ia wajib mengetahui, mengetahui hadis itu dari sumbernya .... maka disana ada Kitab Hadis yg Muktamad, di sana ada kitab khas untuk mengetahui Hadis Palsu, contoh Al-Maqasid Al-Hasanah, karangan Al-Shakhaawi dsb.........."

3. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar mengatakan adalah menjadi satu kesalahan menetapkan sesuatu hari atau bulan itu khas untuk melakukan amalan. Kenyataan ini dapat di lihat didalam fatwa Shiekh Al-Saqr[5] mengenai fadilat Rejab dengan memetik kata-kata Ibnu Hajar:

æÞÏ ÚÞÏ ÇÈä ÍÌÑ Ýí åÐå ÇáÑÓÇáÉ ÝÕáðÇ ÐßÑ Ýíå ÃÍÇÏíË ÊÊÖãøä Çáäøóåíó Úä Õæã ÑÌÈ ßáøöå¡ Ëã ÞÇá: åÐÇ Çáäøåí ãõäÕÑöÝ Åáì ãä íÕæãõå ãõÚóÙøöãðÇ áÃãÑ ÇáÌÇåáíøÉ¡ ÃãÇ Åäú ÕÇãå áÞÕÏ ÇáÕæã Ýí ÇáÌãáÉ ãä ÛíÑ Ãä íÌÚáå ÍÊúãðÇ Ãæ íÎõÕøõ ãäå ÃíøÇãðÇ ãÚíøäÉ íæÇÙöÈ Úáì ÕæãöåÇ¡ Ãæ áíÇáíó ãÚíøóäÉð íæÇÙöÈ Úáì ÞíÇãöåÇ¡ ÈÍíË íóÙõäøõ ÃäåÇ ÓõäøóÉ¡ ÝåÐÇ ãä ÝÚáå ãÚ ÇáÓøáÇãÉ ããøÇ ÇÓÊËäì ÝáÇ ÈÃÓó Èå. ÝÅä ÎÕø Ðáß Ãæ ÌÚáå ÍÊãðÇ ÝåÐÇ ãÍÙæÑ¡ æåæ Ýí ÇáãäÚ ÈãÚäì Þæáöå Ü Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ü "áÇ ÊÎÕøõæÇ íæãó ÇáÌõãÚÉ ÈÕöíÇã æáÇ áíáÊóåÇ ÈÞöíÇã" ÑæÇå ãÓáã . æÅä ÕÇãóå ãÚÊÞöÏðÇ Ãäø ÕíÇãå Ãæ ÕíÇã ÔíÁ ãäå ÃÝÖá ãä ÕíÇã ÛíÑå ÝÝí åÐÇ äÙÑ¡ æãÇá ÇÈä ÍÌÑ Åáì ÇáãóäÚ¡ æäÞá Úä ÃÈí ÈßÑ ÇáØÑØæÔí Ýí ßÊÇÈ "ÇáÈöÏÚ æÇáÍæÇÏË" Ãä Õæã ÑÌÈ íõßúÑå Úáì ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃÍÏõåÇ: Ãäøå ÅÐÇ ÎÕøå ÇáãÓáãæä ÈÇáÕøæã Ýí ßá ÚÇãò ÍÓÈ ÇáÚæÇã¡ ÅãøÇ Ãäå ÝóÑúÖ ßÔåÑ ÑãÖÇä¡ æÅãÇ ÓõäøÉ ËÇÈÊÉ ßÇáÓää ÇáËÇÈÊÉ¡ æÅãÇ áÃä ÇáÕøæã Ýíå ãÎÕæÕ ÈÝÖá ËæÇÈ Úáì ÕíÇã ÈÇÞí ÇáÔøõåæÑ¡ æáæ ßÇä ãä åÐÇ ÔíÁ áÈíøóäå ÇáäÈíøõ Ü Õáøóì Çááå Úáíå æÓáã Ü ÞÇá ÇÈä ÏÍíÉ: ÇáÕøöíÇã Úóãóáõ ÈöÑøò¡ áÇ áÝÖá Õæã ÔåÑ ÑÌÈ ÝÞÏ ßÇä ÚãÑõ íäåóì Úäå. ÇäÊåì ãÇ äõÞá Úä ÇÈä ÍÌÑ

"Ibnu Hajar didalam makalahnya ada menyebut berkenaan dengan terdapat hadis-hadis yg melarang berpuasa Rejab sepenuhnya, maka beliau berkata : Larangan ini terpulanglah kepada sesiapa yg berpuasa memuliakan Jahiliyyah, sebagaimana jika dia berpuasa dengan qasad(niat) yg bukan menjadikan penekanan atau mengkhususkan mengenai hari-hari yg dia berpuasa, atau pada malan tertentu dia berqiamullail, maka beliau percaya yg dilakukan itu adalah sunnah, maka ini adalah pekerjaan yg baik atas apa yg diletakkan dan tidak mengapa baginya. Maka jika ianya di khaskan atau menjadi suatu ketetapan, maka ia adalah DITEGAH (Mahzhur), dan makna penegahan itu dialam hadis Nabi saw bersabda :"Jangan mengkhaskan hari Jumaat untuk berpuasa dan jangan [mengkhaskan] malamnya berqiamullail". - riwayat Muslim. Jika mempercayai puasanya atau puasa ini lebih baik dari puasa lainya yg didalamnya terkandung puasa nazar, Ibnu hajar lebih cederung menegahnya, dan sebagaimana yg dinaqalkan oleh Abi Bakar Al-Thorthorshi didalam bukunya "Bid'ah wa hawadith" bahawa bulan Rejab dibenci olehnya kerana 3 jenis:
1. Sesungguhnya jika orang Islam mengkhaskan puasa di setiap hari kemuliaan awam secara tahunan.
2. Menjadikan ia seperti kefarduan ramadhan, atau menjadikan ia sunat sebagai sunat yg kekal.
3. Kerana puasa ini mempunyai fadilat khas dan puasa-puasa yg lainnya
kalau dengan itu apa yg dijelaskan oleh Rasulullah saw, : berkata Ibnu Dihya : "Puasa adalah amalan kebajikan"., Tidak terdapat fadilat berpuasa didalam Rejab maka perkara itu ditegah darinya. Tamat apa yg dinaqalkan oleh Ibnu Hajar."

---------------
4] Dr. Sayid Saabiq

Menurut seorang tokoh Ikhwan Dr Sayid Saabiq didalam membicarakan bab puasa sunat, mengatakan bahawa :

æÕíÇ ÑÌÈ¡ áíÓ áå ÝÖá ÒÇÆÏ Úáì ÛíÑå ãä ÇáÔåæÑ¡ ÅáÇ Ãäå ãä ÇáÃÔåÑ ÇáÍÑã.

"Puasa Rejab, bukanlah ada padanya fadilat yg berlebih dari bulan-bulan lain, melainkan sesungguhnya ia dari bulan-bulan yg haram".

Ini bermaksud bahawa bulan-bulan haram ini mempunyai fadilat-fadilat yg sama. Pendapat juga di sokong oleh mazhab Hanbali yg mengatakan menetapkan bulan Rejab sahaja untuk berpuasa sunat adalah makruh[6].

------
Hadis-hadis fadilat Rejab yg palsu atau dhaif

Dibawah ini disenaraikan beberapa contoh hadis-hadis palsu berkenaan dengan fadilat Rejab:[7]

a. Barang siapa yg mengerjakan solat Magrib pada permulaan malam Rejab kemudian dia mengerjakan 20 rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah dan Qul Hu Allahhu Ahad pada tiap-tiap rakaat satu kali dan dia memberi salampada solat ini dengan 10 salam, maka tahukah kamu apa ganjaranya?

-Hadis ini Mawdhu' (palsu)
*Diriwayatkan oleh Al-Jauzaqanniy dari Anas, kemudian beliau berkata hadis ini adalah Palsu.

b. Barang siapa yg melakukan solat pada malam Nisfi Rejab 14 rakaat dengan membaca Alhamdu 1 kali pada rakaat, Qul Hu Allahhu Ahad 20 kali, Qul A'uuzu Birabbil Falaq 3 kali, Qul A'uuzu Birabbin Nas 3 kali kemudian apabila dia selesai bersolat hendaklah ia berselawat keatas ku 10 kali kemudian dia bertasbih, bertahmid dan bertahlil 30 kali, maka Allah akan mengutuskan kepadanya 1000 malaikat.

-Hadis ini Mawdhu' (palsu)
*Dalam sanadnya terdapat beberapi Rawi yang majhul.

c. Barang siapa yg berpuasa sehari pada bulan Rejab (ganjarannya) sama dengan puasa sebulan.

-Hadis sangat Dhaif.

*Diriwayatkan oleh Al-Khathiib dari Abi Dzar.
*Dalam sanadnya ada rawi yg bernama: Al-Furaat bin As-Saaib, dia adalah seorang rawi yg Matruk.
*Ibnu Hajar Al-Asqalaaniy telah menjelaskan bahawa para ahli hadis telah sepakat, bahawa hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Furaat bin As-Saaib, sedangkan rawi ini adalah seorang yg Dhaif.

d. Barang siapa yg berpuasa 3 hari pada bulan Rejab, dituliskan baginya ganjaran puasa satu bulan dan barang siapa yg berpuasa 7 hari pada bulan Rejab maka Allah tutupkan daripadanya 7 pintu-pintu api neraka. Dan barangsiapa yg berpuasa 8 hari pada bulan Rejab maka Allah membuka baginya 8 buah pintu dari pintu-pintu syurga, dan barang siapa yg berpuasa separuh dari bulan Rejab maka dia akan di hisab dengan hisab yg mudah.

-Hadis ini Mawdhu' (palsu)
*Tidak disahkan hadis ini kerana rawi yg bernama Abaan merupakan rawi yg Matruk.
*Selain dari itu ada rawi yg bernama Amar bin Al-Azhar yg sangat suka memalsukan hadis.

e. Barang siapa yg berpuasa satu hari pada bulan Rejab dan bangun pada malam harinya mengerjakan solat malam maka Allah akan membangkitkan dia pada hari Kiamat dalam keadaan aman, dan dia berjalan di atas sirat dalam keadaan Tahlil dan Takbir.

-Hadis ini Mawdhu' (palsu)
*Dalam sanadnya ada rawi yg bernama Ismaail, dia adalah seorang rawi yg suka berdusta.

f. Barang siapa yg menghidupkan satu malam dari bulan Rejab mengerjakan solat malam dan berpuasa padanya satu hari, maka Allah memberi makan kepadanya dari buah-buahan Syurga.

-Hadis ini Mawdhu' (palsu)
*Dalam Kitab Al-Laaly dijelaskan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Hussain bin Ali. Kemudian diterangkan bahawa hadis ini Mawdhu'.

---------------
Bagaimana beramal didalam bulan ini?

a. Shiekh Mahmud Al-Sya'rawi[8] didalam menjawab satu pertanyaan mengenai apakan bulan dari bulan-bulan 'am yg afdal manusia berpuasa selepas bulan Ramadan, beliau memetik hadis berikut diriwayatkan oleh Musnad Ahmad :

ÓÃá ÑÌá ÑÓæá Çááå (Õ) ÝÞÇá: Ãì ÔåÑ ÊÃãÑäì Ãä ÃÕæã ÈÚÏ ÑãÖÇä¿ ÝÞÇá : Åä ßäÊ ÕÇÆãÇ ÈÚÏ ÑãÖÇä ÝÕã ÇáÍÑã ¡ ÝÅäå ÔåÑ Ýíå ÊÇÈ Çááå Úáì Þæã¡ æíÊæÈ Ýíå Úáì Þæã ÂÎÑíä

"Seorang lelaki telah bertanya Rasulullah saw, katanya : Bulan mana kamu perintahkanku berpuasa selepas Ramadan? Maka Rasulullah saw berkata : Jika aku berpuasa selepas Ramadan, maka berpuasalah dibulan Haram, maka sesungguhnya didalamnya dari Taubat Allah swt keatas satu kaum, dan terdapat taubat didalamnya untuk satu kaum yg lain"

Jelas disini menunjukkan bulan-bulan haram ini disunatkan berpuasa dan juga terdapatnya keampunan Allah swt didalam bulan-bulan ini.

--------
b. Bekas Mufti besar Arab Saudi, Shiekh Abdul Aziz Bin Baaz apabila ditanya berpuasa pada bulan-bulan haram, Beliau menjawab [9]:

ÔåÑ ãÍÑã ãÔÑÚ ÕíÇãå æÔÚÈÇä ßÐáß æÃãÇ ÚÔÑ Ðí ÇáÍÌÉ¡ ÝáíÓ åäÇß Ïáíá Úáíå¡ áßä áæ ÕÇãåÇ Ïæä ÇÚÊÞÇÏ ÃäåÇ ÎÇÕÉ Ãæ Ãä áåÇ ÎÕæÕíÉ ãÚíäÉ¡ ÝáÇ ÈÃÓ.
ÃãÇ ÔåÑ Çááå ÇáãÍÑã ÝÞÏ ÞÇá ÇáÑÓæá (Õ) : ÃÝÖá ÇáÕíÇã ÈÚÏ ÑãÖÇä ÔåÑ Çááå ÇáÍÑã - ÝÅÐÇ ÕÇãå Ýåæ ØíÈ¡ Ãæ ÕÇã ÇáÊÇÓÚ æÇáÚÇÔÑ æÇáÍÇÏí ÚÔÑ ÝÐáß ØíÈ¡ æåßÐÇ ÔÚÈÇä ÝÞÏ ßÇä íÕæãå (Õ)

"Bulan Muharam dari segi syara' dibolehkan berpuasa dengannya dan begitu juga Sya'ban, disana terdapatnya 10 Zulhijjah, bukanlah ada dalil disan keatasnya, akan tetapi berpuasa dengannya TANPA ber'itiqad yg khusus (khas) atau pribadi, maka tidaklah menjadi masalah."

Bagi bulan Allah Al-Haram tersebut, Rasulullah saw pernah bersabda : ((Seafdal-adfal berpuasa selepas ramadan ialah dibulan Allah Al-Haram)). Maka adalah baik bagi berpuasa, atau berpuasalah pada 9, 10 dan 11, itulah yg baik, begitu juga dengan Sya'ban dimana Nabi saw berpuasa dengannya"

------------
c. Seorang Ulama' Islam dari negara Syria yg terkenal pada masa kini, Dr Wahbah Zuhaily mengatakan bahawa, kebanyakkan iman empat mazhab (Syafiie, Hanbali, Maliki dan Hanafi) bersetuju mengenai terdapatnya amalan berpuasa sunat didalam bulan-bulan haram ini, cuma ia berbeza pendapat mengenai cara implementasinya. kata Dr Wahbah Zuhaily[10] :

æÇÓÊÍÈÇÈ Õæã åÐå ÇáÃÔåÑ åæ ÚäÏ ÇáãÇáßíÉ æáÔÇÝÚíÉ¡ æÇßÊÝì ÇáÍäÇÈáÉ ÈÇÓÊÍÈÇÈ Õæã ÇáÍÑã¡ Ýåæ ÚäÏåã ÃÝÖá ÇáÕíÇã ÈÚÏ ÕíÇã ÔåÑ ÑãÖÇä¡ áÞæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã : ÃÝÖá ÇáÕáÇÉ ÈÚÏ ÇáãßÊæÈå ÌæÝ Çááíá¡ æÃÝÖá ÇáÕíÇã ÈÚÏ ÑãÖÇä ÔåÑ Çááå ÇáÍÑã - æÃÝÖá ÇáÍÑã íæã ÚÇÔæÑÇÁ¡ ßãÇ ÈíäÇ. æÞÇá ÇáÍäÝíÉ : ÇáãäÏÈ Ýí ÇáÃÔåÑ ÇáÍÑã Ãä íÕæã ËáÇËÉ ÃíÇã ãä ßá ãäåÇ¡ æåí ÇáÎãÓ¡ æÇáÌãÚÉ¡ æÇáÓÈÊ.

"Keutamaan berpuasa pada bulan-bulan ini terdapat disisi Mazhab Maliki dan Syafiie, dan mazhab Hanbali berpuas hati dengan keputusan sendirinya memberi keutamaan berpuasa dibulan Haram, pada mereka itulah puasa yg afdal selepas Ramadan, telah bersabda Rasulullah saw : ((Seafdal solat ialah pertengahan malam, dan seafdal puasa selepas bulan Ramadan ialah di bulan Allah Al-Haram)). Seadal puada dibulan haram ialah Hari Al-Asyura', sebagaimana diantaranya. Dan berkata mazhab Hanafiah : Sunat berpuasa didalam bulan-bulan Haram, iaitu berpuasa 3 hari dari semuanya iaitu :- Hari Khamis, Jumaat dan Sabtu."

-------
d. Shiekh Abdul Rahman Al-Jaziry didalam buku Kitab Fikh Empat Mazhab[11] juga memetik persetujuan 4 mazhab ini mengenai puasa dibulan-bulan haram, kata nya:

íäÏÈ Õæã ÔåÑ ÑÌÈ æÔÚÈÇä ¡ ÈÇÊÝÇÞ ãä ÇáÃÆãÉ¡ æÇáÎÇáÝ ÇáÍäÇÈáÉ.... ..
ÇáÍäÇÈáÉ : ÅÝÑÇÏ ÑÌÈ ÈÇáÕæã ãßÑæå¡ ÅáÇ ÅÐÇ ÃÝØÑ Ýí ÃËäÇÆå¡ ÝáÇ íßÑå.

"Mengenai sunat berpuasa dibulan Rejab dan Sya'ban, Imam-imam ini telah bersetuju dengannya, cuma terdapat khilaf dengan hanbali.........
Hanbali : Menetapkan puasa Rejab (secara tunggal) adalah makruh, melainkan jika ia berbuka (tidak berpuasa) secara selang-seli, maka tidaklah Makruh."

---------
e. Panelist fatwa IslamOnline, Shiekh Dr Yusuf Al-Qaradawi, ketika diminta memberi fatwa mengenai apakah berpuasa didalam bulan Rejab itu sunat atau bid'ah, beliau telah menjawab [12]:

æÇáÕíÇã Ýí ÇáÃÔåÑ ÇáÍÑã ãÞÈæá æãÓÊÍÈ¡ Úáì ßá ÍÇá. æáßä áã íÑÏ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãäå ÕÇã ÔåÑðÇ ßáå¡ Óæì ÑãÖÇä . æßÇä ÃßËÑ ãÇ íÕæã Ýí ÔåÑ ÔÚÈÇä¡ æáßä áã íßä íÕæãå ßáå¡ æåÐå åí ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Ýí Ðáß ... ÝÅäå ßÇä íÕæã æíÝØÑ Ýí ÓÇÆÑ ÇáÔåæÑ¡ æßãÇ æÑÏ " ßÇä íÕæã ÍÊì äÞæá áÇ íÝØÑ¡ æíÝØÑ ÍÊì äÞæá áÇ íÕæã " (ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã æÃÈæ ÏÇææÏ) ÝãÇ íÝÚáå ÈÚÖ ÇáäÇÓ ãä ÕíÇã ÑÌÈ ßáå¡ ßãÇ ßäÇ äÑì Ðáß Ýí ÇáÃÑíÇÝ ãä ÞÈá¡ ÝÞÏ ÑÃíÊ ÈÚÖ ÇáäÇÓ íÕæã ÑÌÈ æÔÚÈÇä æÑãÖÇä æÇáÃíÇã ÇáÓÊÉ ãä ÔæÇá¡ æíÓãæäåÇ " ÇáÃíÇã ÇáÈíÖ " æÈÚÏ Ðáß íÝØÑ¡ æíßæä ÚíÏå Ýí Çáíæã ÇáËÇãä ãä ÔæÇá.. æÊßæä ÍÕíáÉ ÕíÇãå åÐå ÇáÔåæÑ ÇáËáÇËÉ æÇáÃíÇã ÇáÓÊÉ ãÊæÇÕáÉ¡ áÇ íÝØÑ ÅáÇ íæã ÇáÚíÏ . æåÐÇ áã íÑÏ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æáÇ Úä ÇáÕÍÇÈÉ æáÇ Úä ÇáÓáÝ ÇáÕÇáÍ . ÝÇáÃæáì ÕíÇã ÃíÇã æÅÝØÇÑ ÃíÇã¡ áÇ ÇáÊÊÇÈÚ Ýí ÇáÕíÇã. æßá ÎíÑ Ýí ÇÊÈÇÚ ãä ÓáÝ æßá ÔÑ Ýí ÇÈÊÏÇÚ ãä ÎáÝ. Ýãä ÃÑÇÏ ÇáÇÊÈÇÚ¡ æÃÑÇÏ ÇáËæÇÈ ÇáßÇãá¡ ÝáíÊÈÚ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æáÇ íÕã ÑÌÈ ßáå æáÇ ÔÚÈÇä ßáå . ÝåÐÇ åæ ÇáÃæáì . æÈÇááå ÇáÊæÝíÞ

"Berpuasa didalam bulan adalah maqbul dan mustahab, keatas semua perkara. Tetapi bukanlah datang dari Rasulullah saw bahawa beliau berpuasa satu bulan penuh, melainkan bulan Ramadhan. Beliau banyak berpuasa didalam bulan Sya'ban, tetapi tidak berpuasa sepenuhnya, dan itulah sunnah nabawiyyah ... Beliau berpuasa dan berbuka disetiap bulan, seperti riwayat mengatakan : ((Beliau berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, Beliau berbuka sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa)) (Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Maka beberapa golongan manusia berpuasa seluruh bulan Rejab, sebagaimana yg kita lihat sebelum ini, Aku telah lihat beberapa orang berpuasa bulan Rejab, Sya'ban, Ramadhan dan 6 hari didalam bulan Syawal, dan menamakannya "Al-Ayam Al-Baidh", selepas berbuka, mereka akan menjadi perayaan pada hari yg ke 8 dari Syawal....Hasil dari puasa ini ialah 3 bulan dan 6 hari saling berhubungan, mereka hanya akan berbuka apabila tiba Hari A'id. INI TIDAK DATANG DARI NABI SAW, atau pun dari para sahabat atau pun dari Al-Salaf Al-Saleh.. maka mereka berpuasa sehari dan berbuka sehari. Tidak ada berterusan didalam puasa. Semua kebaikan adalah menurut Salaf dan keburukan adalah dari rekaan para Khalaf. Barangsiapa yg ingin ber'iitiba' dan inginkan ganjaran, maka ia harus mengikur Nabi saw dimana tidak berpuasa sepenuhnya didalam Rejab, dan tidak berpuasa sepenuhnya didalam Sya'ban. Dan ini adalah yg lebih utama. Wa Billahi Tawfiq."

Beliau tegas mengatakan bahawasanya disunatkan berpuasa pada bulan-bulan haram, tetapi tidak lah sepenuh bulan Rejab dan Sya'ban, kerana ini tidak dilakukan oleh Rasulullah saw, atau sahabat-sahabatnya ataupun para ulama' Salaf.
---------

Puasa-Puasa sunat yg lain

Syeikh Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi didalam fatwanya[13] menjawab persoalan mengenai puasa-puasa sunat, beliau telah menyenaraikan 8 jenis puasa yg beliau sifat sebagai :"Puasa yg orang Islam lakukan bagi mendekatkan diri kepada Allah"(åæ ÇáÕíÇã ÇáÐì íÄÏíäå ÇáãÓáã ÊÞÑÈÇ Çááå ãÓÊÍÈÇÝì ).

Puasa-puasa sunat (suka rela - ÕíÇã ÇáÊØæÚ ):

1. íæã ÚÑÝÉ áÛíÑ ÇáÍÇÌ.
2. íæã ÚÇÔæÑÇÁ æßÐáß íæã ÇáÊÇÓÚ Ãì íæãì 9¡ 10 ãÍÑã.
3. ÓÊÉ ÃíÇã ãä ÔæÇá.
4. ÇáÃíã ÇáÈíÖ ãä ßá ÔåÑ ÚÑÈì (13, 14, 15 ).
5. íæãì ÇáÃËäíä æÇáÎãíÓ ãä ßá ÃÓÈæÚ.
6. ÇáÕæã ãä ÇáÃÔåÑ ÇáÍÑã : æåì Ðæ ÇáÞÚÏÉ æÐæ ÇáÍÌÉ æÇáãÍÑøã ¡æÑÌÈ.
7. Õæã ÊÓÚ ãä Ðì ÇáÍÌÉ Ãì ãä Çáíæã ÇáÃæá Åáì ÇáÊÇÓÚ
ãä Ðì ÇáÍÌÉ.
8. Õæã ÔÚÈÇä ßáå Ãæ ÃßËÑå.

"1. Hari Arafah (9 Zulhijjah kepada mereka yg tidak menunaikan Haji.
2. Hari Asyura', disitu ada hari 9 atau mana-mana hari 9 atau 10 Muharam.
3. 6 hari didalam bulan Syawal.
4. Hari-hari Putih didalam bulan-bulan Arab (islam) iaitu :- hari13,14 dan 15.
5. Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis didalam setiap minggu.
6. Berpuasa didalam bulan-bulan haram iaitu :- Zulkaedah, Zulhijjah, Muharam dan Rejab.
7. Berpuasa mana-mana dari 9 hari dari bulan Zulhijjah, dari 1 hingga 9 Zulhijjah.
8. Berpuasa penuh didalam Sya'ban atau dengan banyaknya. "

Para Fuqaha' berpendapat jika seseorang itu ingin melakukan puasa sunat, tetapi dia masih mempunyai baki puasa wajib, hendaklah ia mengqada'kannya. Bahkan jika ia mempunyai kifarat dan nazar, maka hendaklah dia melakukannya puasa itu dahulu.[14]

-------

Kesimpulan

1. Hadis-Hadis Bulan-Bulan Rejab kebanyakkannya adalah Mawdhu (Palsu). Pendustaan terhadap Rasulullah saw. (Al-Saqr)
2. Kita dilarang memilih-milih hari atau malam yg tertentu sahaja untuk melakukan ibadat khusus.(Hadis Nabi saw)
3. Tidak ada fadilat KHAS yg ditujukan pada bulan Rejab, yg ada cuma fadilat umum kepada keempat-empat bulan-bulan haram.(Al-Saqr, Al-Qardawi)
4. Tiada ada solat dan zikir khas untuk bulan Rejab (Al-Saqr, Al-Qaradawi).
5. Bulan Rejab seperti bulan-bulan Haram yg lain disunatkan melakukan Puasa dan bertaubat. (Al-Sya'rawi)
6. Keadah berpuasa didalam bulan-bulan haram ialah:
- hari yg ke 9,10,11 didalam bulan Muharam (Bin Bazz)
- berpuasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu (Hanafiah - Al-Zuhaily)
- Berpuasa pada bulan Rejab tidak sepenuhnya dan Sya'ban tidak sepenuh bulan (Al-Qardhawi)
- berpuasa pada hari Assyura' (10 Muharam) dan Hari Arafah (9 Zulhijjah).
7. Rejab tidak mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yg lain, kecuali kelebihan bulan-bulan Haram.(Syed Sabiq)
8. Tidak boleh HANYA berpuasa dibulan Rejab sahaja, dimana 3 bulan-bulan yg Haram yg lain tidak langsung diberi keutamaan melakukan puasa (MazhabHanbali- Al-Jaziry)
9. Tidak ada dalil yg mengatakan bahawa menziarah kubur didalam bulan Rejab mempunyai kelebihannya.
10. AWASIlah dari terlibat menyebarkan HADIS-HADIS PALSU, kerana ditakuti kita adalah sebahagian dari mereka yg MENDUSTAKAN Rasulullah saw. (Na'uzubillahhu min zalik).

Dalam mempertingkat amalan-amalan kita kepada Allah swt, sering kali kita disajikan dengan pelbagai-bagai amalan yg kelihatan banyak fadilatnya. Malah ada juga kedapatan beberapa fadilat-fadilat yg sangat rapuh dalilnya, bahkan ia menjadi pegangan sebahagian umat Islam pada hari ini. Bagi persoalan-persoalan seperti fadilat Rejab atau bulan-bulan yg lain, kita mesti kembali kepada 'role model' atau contoh kita, iaitu Rasulullah saw sebagaimana firman Allah swt didalam surah Al-Ahzab ayat 21:

áóÞóÏú ßóÇäó áóßõãú Ýöí ÑóÓõæáö Çááøóåö ÃõÓúæóÉñ ÍóÓóäóÉñ áöãóäú ßóÇäó íóÑúÌõæ Çááøóåó æóÇáúíóæúãó ÇáúÂÎöÑó æóÐóßóÑó Çááøóåó ßóËöíÑðÇ

"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)" [Al-Ahzab - 21].

Akhir kata, Selamat menyambut kedatangan bulan-bulan Haram sebagaimana yg telah diajarkan oleh Rasulullah saw.

æÈÇááå ÇáÊæÝíÞ
wassalam
kamin - 2hb Rejab 1422H

===============

Rujukan :

1] Budiman Radzi. Fazilat bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadzan. Alor Setar : Muzakkir Enterprise, 1990.

2] Tafsir Jalalain. Harf.com. URL : http://quran.al-islam.com/arb/Default.asp

3] Sheikh Atiyah Al-Saqr. Fatwa IslamOnline - Fadilat Rejab. URL : http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10249

4] Shiekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Fatwa IslamOnline - kesahihan fadilat Rejab. URL : http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1308

5] Sheikh Atiyah Al-Saqr. Fatwa IslamOnline - Fadilat Rejab. URL : http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=10249

6] Sayyid Sabiq. Fikh Al-Sunnah. Beirut : Al-Fath Lil'alam Al-Arabi, 1995 (cetakan khas dari manar Al-Dauliyah). ms 596.:

7] Prof. Madya Dr. Farid Ahmad Mohd Isa Jalil. Himpunan hadis-hadis lemah & palsu. Kuala Lumpur : Syarikat Nurulhas.

8]. Shiekh Mohammad Mutawali Al-Sya'rawi. Al-Fatawa. Dar Al-Fath Lil-A'lam Al-Arabi, 2000. ms. 371.

9] Syiekh Abdul Aziz bin Baaz. Majmu' Fatawa. Riyad : Dar Al-Watan, 1996 ms. 269.

10] Dr Wahbah Zuhaily. Fikh Al-Islami Wa adillatuhu. Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989. ms 591.

11] Abdul Rahman Al-Jaziry. Kitaabu Al-Fikhu a'la al-Mazaahibi Al-Arba'ah. Dar Al-Manar, 1999. ms 447-448

12] Shiekh Dr Yusuf Al-Qardhawi. Fatwa IslamOnline - Puasa Rejab. URL : http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1310

13] Sheikh Mohammad Mutawali Al-Sya'rawi. Al-Fatawa. Dar Al-Fath Lil-A'lam Al-Arabi, 2000. ms 415

14] Dr Wahbah Zuhaily. Fikh Al-Islami Wa adillatuhu.Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989. ms 595.

ÌãíÚ ÍÞæÞ ÇáäÔÑ ãÍÝæÙÉ © ÔÈßÉ ÃÎÈÇÑ ÇáÃÍßÇã¡2002

--------------------
ÎíÑÇáÃãíä