SJ-14-0008 : tafsir ayat Ra'd : 34

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0008 : tafsir ayat Ra'd : 34

Assalammualaikum
Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab di akhirat adalah lebih keras dan tiada bagi mereka seorang pelindung dari azab Allah. (Ar-Ra'd: ayat 34) .
Minta tafsir ayat ini

SJ-14-0008 : tafsir ayat Ra'd : 34

:wassalam

alJawab:

Tafsir Ibn Kathir:

"azab dlm kehidupan dunia" maksudnya ialah bg kaum musyrikin, azab di dunia ialah melalui tangan kaum mukminin ketika mereka ditawan atau dibunuh.

"azab akhirat lagi keras" maksudnya berbanding dengan kehinaan atas mereka di tangan kaum mukminin, azab akhirat jauh lebih keras.

HR Muslim (#1493) dari Ibn Umar,
" azab dunia adalah lebih ringan dari azab akhirat."

kerasnya azab akhirat dijelaskan dalam surah2 lain, antaranya:
al-Fajr (89) : 25-26 dan alFurqaan (25): 11-15

[tafsir alQur:an alAdziem, cetakan Daar Ibn Haitham, Cairo, 2005, Jld 2]