SJ-1667: Pondan dan Khunsa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1667: Pondan dan Khunsa

assalamualaikum,
1. Adakah batal wudhu' seorang lelaki yang bersentuh dengan pondan.
2. adakah batal wudhu' lelaki atau perempuan yang bersentuh dengan khunsa?

Re: SJ-1667: Pondan dan Khunsa

Jawab:
Tidak batal.
Alasan: Tidak ada nas baik dalam alQur'an atau asSunnah yg menyebut nya. Hanya terdapat satu ayat sahaja: alMaidah:06 (...atau kamu menyentuh perempuan) terjemahnya.
Ayat itu dengan jelas hanya menyebut perempuan. Lagipun maksud menyentuh perempuan menurut jumhur (kecuali Syafi'iy) ialah menyentuh dengan syahwat, manakala versi Hanafi menyentuh itu bermaksud jima' (hubungan seks). Allahu a'alam