SJ-1794: AIR MUSTA'MAL

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1794: AIR MUSTA'MAL

Assalamualaikum:

Adakah air musta'mal boleh digunakan untuk membasuh najis.
Dalam mazhab Syafie dan Hanbali; air musta'mal tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis
Manakala dalam mazhab Maliki dan Hanafi ia boleh digunakan untuk menyucikan najis.
Boleh tak huraikan dan yang mana satukah pendapat yang kuat. Bagi pendapat saya sekiranya air musta'mal tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis seperti mana dalam qaul jadid dalam mazhab Syafie; sedangkan tiga sifatnya masih belum berubah, kemungkinan akan menimbulkan kesukaran. Contohkan air dalam sebuah timba yang dimasuki air basuhan pertama ketika berwudhuk. Tentu tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Harapan pihak Al Ahkam dapat memberi penjelasan.

WASSALAM

Re: SJ-1794: AIR MUSTA'MAL

Jawab:
[image]/forum/images/icons/wassalam2.gif[/image]
Pendapat yg mengatakan air mustakmal itu suci lagi menyucikan lebih rajih. Kita kemukakan dalilnya:
a. HR Muslim dari Ibn Abbas ra," Nabi saw pernah mandi dengan air lebihan (mandian) Maimunah."
b. HR Asyhab Sunan, " Nabi mandi dari bekas mandian isterinya selepas mandi junub, Nabi mandi dari takungan air itu."
c. HR Abu Daud dari Aisyah ra, "aku mandi bersama Nabi saw dari satu bekas (air), sedang kami dalam keadaan junub."
d. HR alBukhari dari Anas, Anas menceritakan 80 orang sahabat merwudhu' dari satu bekas air yg kecil.
e. Fathul Bari 1/274, Nabi saw mengajar sahabat berwudhu' dari satu bekas dengan mencelup tangannya dalam bekas itu.
Kitab Fiqh Sunnah juga membenarkan pendapat yg mengatakan air mustakmal itu suci dan boleh digunakan untuk berwudhu', mandi dan menyucikan najis. WAllahu a'alam