SJ-2328: Harta Luqatah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2328: Harta Luqatah

Assalamualaikum…

Ana ada membaca sebuah kitab – Ensaiklopedi Fiqh (Indonesia) dan terbaca mengenai permasalahan berkaitan denga Harta Luqtah…Tetapi disebabkan kurangnya ilmu pemahaman ana dalam memahami teks yang mengelirukan (bahasa Indon) itu… Maka ana pun ingin meminta jasa baik pihak panel al-Ahkam sekalian… menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai status Harta Luqatah ini… WA

Re: SJ-2328: Harta Luqatah

:wassalam
Jawab:
Muqaddimah: benar sekali jika anda memiliki atau membaca kitab2 Indonesia (karangan atau terjemahan) hendaklah juga membeli se naskhah Kamus Bahasa Indonesia utk membantu anda memahami istilah2 Indon.

Mengenai Luqatah.

Takrif Luqatah pada madzhab Syafi'iy (arRimli, Nihayah: 5/427),' benda terhormat (bernilai) yg tidak terpelihara dan si penemunya tidak tahu akan pemiliknya."
Takrifan hanbaliah (alMughny: 5/630)," harta yg hilang dari pemiliknya dan kemudian di pungut oleh orang lain."

Tatacara mengurus harta Luqatah:
Imam atau Penguasa atau Polis atau pemegang amanah boleh memilih utk samada mengurus atau memelihara atau menyimpan atau menjual atau memanfa'atkan luqatah. peringkat pertama harta luqatah disimpan hingga pemiliknya datang menuntut dan jika dalam tempoh tertentu tidak ada, maka pihak berwajib boleh memanfa'atkan luqatah dan manfa'atnya di urus oleh baitul Mal. Dalil: AQ 4: 58

Tatacara Luqatah diurus supaya dapat mengesan pemiliknya ialah secara iklan/ diwartakan baik saluran mesjid, papan notis atau media. Nailol Awthor: 5/337; alMugny: 5/631 dan Nihayah: 5/434

Tempoh pengumuman itu bergantung pada nilai harta luqatah dan keadaan barang dari segi ketahanan (perishability), dari 3 hari, 1 Juma'at, 10 hari, 1 bulan dan maksima 1 tahun.
Rujukan lanjut: Prof Dr Abdul karim Zaydan, alLuqatah wa Ahkamuha) WA