SU-00357 TABARUJ

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SU-00357 TABARUJ

Allah swt. telah melarang tabaruj melalui

Q.S. An-Nur 24 : 60 dan Q.S. Al Ahzab 33 : 59.

Menurut Ibnu Katsir, tabaruj berarti wanita yang keluar rumah dan berjalan/memamerkan diri di hadapan laki-laki (tabaruj jahiliah). Menurut Bukhari, tabaruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain, dan menurut Muqatil tabaruj adalah wanita yang melepaskan jilbabnya, memperlihatkan kalung dan gelangnya.

Juga wanita muslimah yang benar selalu sadar dan ingat pada konsep sikap tawazun (pertengahan/keseimbangan) dalam segala hal, jangan sampai berdandan/merapikan diri berlebih-lebihan atau mengukur penampilan diri berdasarkan kekayaan materi. "Celakalah hamba dinar dan dirham dan hamba sutera dan beludru. Jika ia diberi nikmat, ia senang dan bila tidak diberi ia benci." (H.R. Bukhari).

pohon penerangan seterusnya dari Us. :P

Re: TABARUJ

:salam

Sila rujuk soaljawab ttg tabarruj:
Tabarruj