Kitab: Binatang Buruan dan Sembelihan

012.3. (Fasal) Aqiqah

Aqiqah adalah penyembelihan binatang untuk anak yang dilahirkan pada hari ke tujuh dari kelahirannya.

012.2. (Fasal:) Korban

Ibadah kurban adalah sunnah muakkadah

012.1. (Fasal:) Binatang Yang Halal dan Haram

Setiap binatang yang diakui/dianggap baik oleh orang Arab adalah halal, kecuali binatang yang diharamkan oleh syarak. Setiap binatang yang diakui/dianggap jijik oleh orang Arab adalah haram, kecuali binatang yang dihalalkan oleh syarak.

012. Kitab: Binatang Buruan dan Sembelihan

Binatang yang dapat disembelih, maka penyembelihannya adalah pada halqumnya dan leher bawahnya. Dan binatang yang tidak dapat disembelih, maka penyembelihannya adalah dengan melukakannya dimana saja yang dapat dilukai.

Subscribe to Kitab: Binatang Buruan dan Sembelihan