SJ-02-0028 : sirah - Siapa Nusaibah?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-02-0028 : sirah - Siapa Nusaibah?

:salam
saya nak tahu siapakah sebenarnya saiditina nusaibah. ::lol:
sejauh manakah kebenaran tentang keberanian Nusaibah dalam peperangan Uhud.
wassalam!

SJ-02-0028 : sirah - Siapa Nusaibah?

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan anda dengan kadar kemampuan yang ada, In Sya Allah.

Nusaibah adalah anak kepada K'ab al-Ansariyah dan isteri kepada Zaid bin 'Asim. Beliau dikenali dengan gelaran Umm Ummarah. Merupakan para sahabat dikalangan wanita yang menyertai Jihad. Beliau merupakan dikalangan para sahabat yang menyertai bai'ah al-Aqabah.

Mempunyai 2 orang anak lelaki; Abdullah dan Habib. Nusaibah terlibat didalam peperangan Uhud, Hunain dan al-Yamamah. Anak beliau Habib telah dibunuh oleh Musailamah al-Kazzab. Apabila mengetahui anaknya dibunuh oleh Musailamah, beliau berazam membunuh Musailamah atau mati didalam tugasan tersebut. Anaknya Abdullah telah membunuh Musailamah didalam peperangan tersebut, dan Abdullah juga telah syahid. Tangan Nusaibah telah terpotong dan beliau menerima 14 kecederaan dibadannya. Beliau telah berjihad bersungguh-sungguh didalam perang Uhud.

Ibnu Sa’ad telah mencoretkan didalam kitabnya Thabaqat : Ummu Ummarah telah masuk Islam, dia telah menghadiri malam perjanjian Aqabah dan berbai’at kepada Rasulullah S.A.W. Dia juga turut serta dalam Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Umrah Qadha’, Perang Hunain, Perang Yamamah di mana tangannya terpotong, serta pendengar hadith Rasulullah :saw.

Ibnu Sa'ad telah menjelaskan bahawa Nusaibah membawa air pada peperangan Uhud. Apabila beliau melihat para sahabat meninggalkan Nabi :saw, beliau terus melindungi Nabi :saw dengan pedang dan panah, dan beliau telah terluka pada peperangan tersebut. Maka dengan itu beliau digelar Perisai Rasulullah :saw!

Moga-moga Allah melimpahkan rahmat kepada Nusaibah dan merupakan dikalangan penghuni Syurga.

Sekian, wassalam

خيرالأمين