SJ-11-0162 : smart partnership

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0162 : smart partnership

Salam,
Ada sesiapa ahli panel yang arif berkenaan dengan mlm yang sesuai dengan hukum syarak...boleh bantu mengkaji http://www.mygh2u.com...

jzzklh

SJ-11-0162 : smart partnership

Salam ,

Persoalan saudara/i tidak dapat kami jawab kerana link yang diberikan tidak dapat dibuka.

Sekiranya saudara/i mahukan hukum mengenai jenis-jenis perniagaan MLM samada yang menepati dengan kaedah syara' atau pun yang terbukti melanggar prinsip syara' serta diharamkan kepada kita daripada terjebak ke dalamnya , maka kami sarankan untuk saudara/i melayari laman web al-Fadhil Ustaz Zaharuddin yang merupakan seorang yang arif dan pakar dalam bidang mu'amalat Islam.

Laman beliau : http://www.zaharuddin.net

WA

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com