SJ-12-0262 : Perempuan tua putus haid tak payah bertudung?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-12-0262 : Perempuan tua putus haid tak payah bertudung?

Asalamualaikum!

Allah berfirman dalam al Quran surah an Nur:60 yang bermaksud, "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Adakah ini bermaksud yang perempuan tua yang putus haid tidak lagi wajiib memakai tudung?

SJ-12-0262 : Perempuan tua putus haid tak payah bertudung?

:wassalam

al-Jawab/ ÇáÌæÇÈ

Betul, boleh menanggalkan tudung dengan syarat, mereka sudah menopause (putus haidh), tidak ingin bernikah lagi, tak ada nafsu seksual atau tidak boleh menaikkan lagi nafsu seksual lelaki.

(Tafsir Ibn Kathiir, tafsir al-Qur:an al-Adziem, surah anNuur; al-Maudoodi, tafsir surah anNuur)

sekian