SJ-14-0128 : Sebab Penurunan Ayat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-14-0128 : Sebab Penurunan Ayat

:salam

Saya ingin tahu apakah sebab yang menyebabkan penurunan ayat 59 dari Surah Maryam yang bermaksud " Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, "

Terima kasih.

SJ-14-0128 : Sebab Penurunan Ayat

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Di dalam perbahasan ulum al-Quran, disebut bahawa ayat-ayat al-Quran terbahagi kepada dua kelompok:
1) Yang diturunkan secara permulaan tanpa didahului oleh satu sebab atau peristiwa khas atau soalan para sahabat.
2) Yang diturunkan selepas sesuatu sebab khas atau peristiwa atau soalan.

Berkenaan ayat yang saudara ajukan, setelah kami merujuk beberapa kitab khas tentang sebab-sebab penurunan ayat seperti Kitab Asbab Nuzul oleh Imam Wahidi, dan Lubab al-Nuqul oleh Imam Suyuti, dan beberapa kitab tafsir yang muktabar, kami tidak mendapati sebab khas diturunkan ayat 59 surah Maryam tersebut.

Wallahu A'lam

rujukan:
-al-Itqaan oleh Imam Suyuti 1/87