SJ-2091: Pakaian Sutera

Primary tabs

2 posts / 0 new
Anonymous (not verified)
SJ-2091: Pakaian Sutera

Adakah pakaian sutera (kain setting) boleh dipakai oleh lelaki?