SJ-2091: Pakaian Sutera

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2091: Pakaian Sutera

Adakah pakaian sutera (kain setting) boleh dipakai oleh lelaki?

Re: SJ-2091: Pakaian Sutera

Jwb:
Pendapat yg paling rajih ialah Makruh. (Ibn Hazm, Maratib alIjma' No 150; Prof Hasbi asSiddiqiey, Hukum Fiqh Islam Jld 3) Dalilnya: HR Abu Isa atTermidzi (libas 1) dan Ibn Majah (Libas, 19) " lelaki dari umatku dilarang dari memakai sutera, tapi dihalalkan kepada wanita" . Larangan dalam hadis itu adalah makruh. Imam Abu Daud menjelaskan terdapat 20 orang sahabat yg memakai sutera. (Nailool Awthor, 2/91; Fathul Bary 10/233) WA