Maulana Asri: Bolehkah Membaca Iyyakana'Budu Dalam Sujud?

Maulana Asri: Bolehkah Baca Iyyakana'Budu Dalam Sujud?

Info Audio Video: 
Bolehkah membaca Iyyakana'budu ketika sujud? Bolehkah membaca doa ketika itu? Selain bacaan sujud, apa yang paling baik dibaca ketika sujud?

Kategori: