SJ-2115: mudharabah vs muzara'ah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2115: mudharabah vs muzara'ah

assalamualaikum.....
Saya nak dapatkan perbezaan antara al-mudharabah dan al-muzara'ah? Tolonglah beri penerangan kepada saya.

terima kasih :microwave

Re: SJ-2115: mudharabah vs muzara'ah

:wassalam
Jawab:
Mudharabah dan muzara'ah adalah sama tapi berlainan bidang bisnes. Keduanya di letak dibawah tajuk mu'amalat: Aqd al syarikah (partnership) antara pemodal dan pengusaha
mudharabah, perkongsian pelaburan/usahasama dalam bisness umum, manakala muzara'ah usahasama/sewa/pajak di sektur pertanian sahaja. Muzara'ah dari kalimah zar' bermaksud cucuktanam. (Fathul Qadir, Jld 6/152) WA