SJ-2635: Air mazi pada pakaian

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2635: Air mazi pada pakaian

Adakah boleh dipakai solat seluar yang terkena air mazi jika sudah yakin bersih dengan sekadar merenjiskan air ke kawasan yang terkena air mazi itu?

Re: SJ-2635: Air mazi pada pakaian

Jawab:
Jika sudah direnjiskan air dan yakin sudah bersih, kenapa perlu risau lagi? Nas Hadis: HR Abu Daud dan Ibn Majah dari Sahl bin haneef," (sabda)..cukuplah jika engkau mengambil sesauk air , percikkan ke kainmu hingga jelas olehmu (telah) mengenainya." (disahihkan oleh Termudzi) Juga dari jalur AlAsram ra. WA