Al-Quran dan al-Hadis

Nota: Sahih Muslim 03/06/2009 - Proses Cuka Dan Bolehkah Berubat Dengan Arak?

Tajuk yang dibincangkan: Pengharaman Memproses arak untuk dijadikan cuka. Pengharaman berubat dengan arak. Menyatakan semua yang direndam untuk dibuat arak daripada kurma, tamar dan anggur itu dinamakan khamar/arak. Larangan Merendam Buah Tamar Dan Buah Zabib Dengan Mencampurkan Kedua-duanya Sekali

Kategori Berita:

Nota: Syarah Sahih Muslim: Bab: Pengharaman Khamar - (Keunikan Pendapat Imam Abu Hanifah)

Imam Abu Hanifah tidak memasukkan apa sahaja minuman yang memabukkan ke dalam kategori khamar. Ini tidak sebagaimana jumhur ulama yang mengatakan apa sahaja minuman yang memabukkan adalah khamar. Untuk mengatakan sesuatu itu khamar atau tidak, Imam Abu Hanifah membataskan beberapa bahan sahaja. Dan ada sebahagian bahan yang perlu dilihat pula cara pemerosesannya atau pembuatannya.

Kategori Berita:

Nota: Syarah Sahih Muslim: Bab: Pengharaman Khamar / Arak

Kepada sesiapa yang ingin mengkaji tentang hukum arak, alkohol dan yang berkaitan dengannya di samping mereka membaca pelbagai fatwa ulama kontemporari mengenainya, adalah dicadangkan juga untuk mengikuti isikandungan kuliah ini dan siri berikutnya. Ia akan membawa kita kembali kepada perkara paling asas atau bahan mentah berkenaan hukum-hakam arak dan alkohol. Kita akan didedahkan dengan ijtihad para imam salaf mengenainya.

Kategori Berita:

Sebenarnya Wali Allah Ramai Dari Kalangan Fuqaha' & Muhaddisin Bukan Dari Kalangan Ahli Tasauf

Siapakah wali Allah? Karamah wali. Silap faham bila dikatakan wali Allah ramai di kalangan ahli Tasauf. Sebenarnya ramai Wali Allah di kalangan ahli Feqh dan ahli Hadis.

Kategori Berita:

Sampai Atau Tidak Pahala Kepada Si Mati: Studi Perbandingan Antara Mazhab-Mazhab

Tahukah anda bahawa pendapat Masyhur mazhab al-Syafi'i mengatakan bahawa Ibadah badaniyah pula seperti puasa, sembahyang, bacaan al-Quran dan zikir tidak sampai kepada si mati? Berikut ini artikel ringkas yang menghimpunkan pendapat para ulama serta dalil-dalilnya berkaitan apakah sampai amalan orang hidup kepada si mati. Artikel ini telah disemak oleh al-Fadhil Dr Abu Anas Madani dengan beberapa penambahan oleh beliau.

Kategori Berita:

[Ebook] Membongkar Misteri Ya'juj dan Ma'juj

Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku besar, masih termasuk anak cucu adam. Berasal dari keturuanan Yafits putera Nuh a.s dan mereka tidak hidup di alam ghaib seperti para malaikat dna bangsa jin.

Kategori Berita:

Ulasan Terhadap Hadith '9/10 rezeki adalah dalam perniagaan'

Hadith ini adalah di antara hadith yang popular dan sering digunakan oleh sebahagian masyarakat kita terutama dalam bidang perniagaan. Seperti yang telah kita sedia maklum - atau belum - , kesahihan atau kedhaifan sesuatu hadith tidak hanya diukur dengan popularitinya semata. Memang ada hadith yang sahih dan popular...tetapi dalam masa yang sama juga terdapat hadith-hadith dhaif malah palsu tetapi ia popular dan sering digunakan di mana-mana.

Kategori Berita:

Cara Riwayat Hadis Yang Kita Lupa Lafaznya Tapi Ingat Maksudnya

Mustalah Hadis

Petikan: "Apabila seseorang itu meriwayatkan hadis dengan makna, maka hendaklah dia berkata selepasnya dengan suatu perkataan yang dapat menggambarkan bahawa periwayatan itu adalah dengan makna, seperti: Au Kama Qala (Atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w.) "

Kategori Berita:

Pages

Subscribe to Al-Quran dan al-Hadis