Al-Quran dan al-Hadis

 • Tajuk yang dibincangkan: Pengharaman Memproses arak untuk dijadikan cuka. Pengharaman berubat dengan arak. Menyatakan semua yang direndam untuk dibuat arak daripada kurma, tamar dan anggur itu dinamakan khamar/arak. Larangan Merendam Buah Tamar Dan Buah Zabib Dengan Mencampurkan Kedua-duanya Sekali

 • Bolehkah mengucapkan shawalat seperti shallahu alaih atau Allahumma Shalli Alaa Fulaan.. ke atas seseorang? Atau salam ke atas selain para Nabi seperti Ali Alaihis Salaam?

 • Soal: Adakah Nabi s.a.w. mengajar supaya jangan makan ikan bersama dengan susu?

  Jawab: Tidak terdapat dari Nabi s.a.w. larangan minum susu bersama makan ikan.

 • Hadis: Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. mempunyai sebentuk cincin dari perak. batunya mengadap ke dalam (tapak tangan). Atasnya terukir Muhammad Rasulullah. Orang ramai dilarang tempa kalimah ini di atas cincin mereka. Itulah cincin yang terjatuh dari tangan Mu'aiqib r.a. ke dalam telaga Aris sewaktu Uthman r.a. menjadi Khalifah. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah)

 • Ikuti apa penjelasan Maulana Mohd Asri Yusof tentang mempercayai ada khasiat pada batu cincin dan benarkah kita dilarang memakai cincin yang ada terukir padanya perkataan Muhammad Rasulullah?

 • Secara ringkas, ada sebahagian pihak yang membangkitkan isu ini iaitu 'tidak boleh' mengisyaratkan sesuatu atau seseorang dengan menggunakan ibu jari sebagaimana sebahagian masyarakat kita lakukan. Isyarat tersebut dianggap sebagai ajaran Yahudi. Lalu isyarat yang sedemikian mesti digantikan dengan isyarat menggunakan jari telunjuk kerana itu adalah Sunnah Rasulullah s.a.w.

 • Berikut ini adalah sebuah artikel anti Muawiyah yang diperolehi tanpa ada dinyatakan siapa penulisnya. Muawiyah dituduh sebagai golongan yang menderhaka berdasarkan hadis Ammar bin Yasir yang terbunuh dalam perang Shiffin. Pada artikel berikutnya, Maulana Muhamad Asri Yusoff dengan hujah yang kemas dan kukuh menolak tuduhan liar bahawa Muawiyah adalan penderhaka. Hujah yang dikemukakan membuatkan kita merasakan betapa lemah dan longgarnya hujah yang dikemukakan oleh golongan anti Muawiyah.

 • Antara masalah yang wujud dikalangan pengemar ilmu agama adalah sikap ghuluw didalam mengamalkan atau menolak sesuatu amalan. Ada dikalangan pihak yang mengamalkannya tidak meneliti tentang kesahihan dalil-dalil amalan tersebut dan dikalangan pihak yang menafikan pula menolak terus amalan tersebut. Walaupun tidak wujudnya fadhilat khas mengenai amalan berpuasa dan melakukan amal soleh didalam bulan Rejab, namun demikian, Allah swt telah menjelaskan di dalam al-Quran tentang kemuliaan empat bulan-builan Islam ini, dan ancaman kepada mereka yang menzalimi diri mereka (melakukan dosa) pada bulan tersebut. Bulan Rejab adalah diantara 4 bulan yang mempunyai kemuliaan ini di samping Ramadhan. WA.

 • Tahukah anda apa itu kitab Jami'. Apa itu kitab Sunan? Apa itu kitab Mustadrak? Dan.. Seterusnya.. Dapatkan jawapannya melalui video ini. Klip video ini dibikin semula berdasarkan kuliah Sahih al-Bukhari dan mukadimah Sahih Muslim, ditambah dengan persembahan menarik dan nota-nota ringkas. Ia sesuai untuk semua peringkat orang terutama mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang Hadis.

 • Apa yang telah ditemui setakat ini, hanyalah riwayat-riwayat yang hampir sama dengannya dan dihubungkan sanadnya kepada sayyidina Ali Bin Abu Talib iaitu tersebut dalam kitab Bihar Al-Majlisi, salah Ramadhan dan kirab Was’a’il Al- Syi’ah karangan Al-Shiekh Muhammad bin Al-Hasan Al-Har Al-‘Amili dalam bab Istihab Al-Shalah Al-Mukhshushah Kulla Lailah min Syahr Ramadhan wa Awwal Yaum Minh.

Artikel Berkaitan