Rusila dan kefahaman fikrah Islam wasatiah - Zuliadin abdullah | 1 week 5 days ago | Rusila dan Fahaman Fikrah Islam Wasatiah 18 views
Ilmu Martabat 7: Baca online atau DOWNLOAD pdf | 6 months 3 weeks ago |

para pengunjung laman web al-ahkam.net boleh membaca buku Martabat Tujuh: Tajalli (Penampakan) Allah Melalui Tujuh Martabat (Lapisan), melalui:

Laman web al-ahkam,net pada link ini [SILA KLIK untuk baca online]
Boleh memuat turun fail pdf pada link ini [SILA KLIK untuk download]

254 views
Martabat 7: Bahan Rujukan | 6 months 3 weeks ago |

Bahan-bahan rujukan dari pelbagai sumber yang digunakan untuk menyusun buku ini

52 views
Martabat 7: Lampiran - Terdapat 5 Rajah | 6 months 3 weeks ago |

Lampiran
Terdapat 5 rajah yang berkaitan dengan ajaran wahdatul wujud martabat tujuh.

183 views
BAB 7: KEGUNAAN MARTABAT TUJUH | 6 months 3 weeks ago |

Mengapakah ada pihak yang begitu ghairah dengan asal kejadian alam menurut falsafat Martabat Tujuh? Mengapakah mereka tidak ikut panduan al-Qur'an dan Hadith-Hadith Sahih tentang kejadian alam semesta ini? Mengikut falsafah Martabat Tujuh bahawa alam ini terjadi daripada ada kepada ada. Seluruh semesta alam ini terjadi daripada Nur Muhammad dan Nur Muhammad terjadi daripada Nur Allah. Maka inilah pegangan dan keimanan kami ahli Tasawuf Wahdat al-wujud.

191 views
BAB 6: MARTABAT TUJUH | 6 months 3 weeks ago |

Teori yang mengatakan kewujudan Muhammad sebelum kewujudan sesuatu bercanggah dengan nas-nas Qur'an dan Hadith-hadith Sahih seperti tersebut di atas iaitu awal kejadian ialah `Arasy, Air, tersebut iaitu lapan atau sembilan perkara semuanya, Nur Muhammad tidak termasuk. Kesimpulannya, Martabat Kedua iaitu Wahdat ini tidak boleh dipertahankan apabila dihadapkan ke hadapan ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih.

526 views
BAB 5: IBN `ARABI (1165 - 1240M) AI-JILI, AL-MIDRASI | 6 months 3 weeks ago |

Hubungan Dzat Allah itu dengan segala aneka alam makhluk yang ada ini, menurut ibn-'Arabi, diumpamakan Allah itu seperti badan, manakala alam yang berbagai-bagai ragam banyaknya ini adalah seperti segala anggota bagi badan itu tidak boleh berasingan tanpa badan. Maka rnenurut ibn-'Arabi, tajalli Dzat Allah hingga jadi hakikat segala yang ada ini bertanazzul (menurun) sampai kepada pengetahuan kita melalui tiga martabat (lapisan).

319 views

ARTIKEL LAIN..

Rawak Soaljawab